RÈN LUYỆN TRÍ THÔNG MINH TÀI CHÍNH CHO CON TRẺ

Tài chính được xem là một trong những yếu tố dễ nhận biết bậc nhất trong việc đánh giá và quyết định sự thành công của một người. Để con trẻ đạt được điều đó trong tương lai, ngày càng có nhiều phụ huynh tìm đến những phương pháp khác nhau để giáo dục con hiểu biết về tài chính ngay từ nhỏ.

Để phát triển trí thông minh tài chính FQ: Cần cả IQ và EQ

Trên thực tế, một người thông minh và thành công không đồng nghĩa với việc họ đã biết cách quản lý tài chính giỏi. Vậy nên, nếu chỉ được trau dồi về mặt trí tuệ (IQ) và cảm xúc (EQ) thì liệu đã đủ để con trẻ có được sự nhanh nhạy với tiền bạc hay những kỹ năng trụ cột trong việc quản lý tài chính sau này?