BUỔI NGOẠI KHÓA THÚ VỊ CỦA VIETNAM KIDS CLUB

⭐ Cuối tuần vừa qua, Kids Club đã tổ chức một buổi ngoại khoá thú vị cho các bé. Mục đích của chương trình là giúp các bé phát triển kỹ năng dẫn đường, tìm kiếm và tiếng Anh thông qua các nhiệm vụ đa dạng.
⭐ Các bé đã được chia thành các đội để tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau. Trong nhiệm vụ đầu tiên, các đội phải tìm đường đến một điểm tập kết nằm ở một vị trí xa và không quen thuộc. Các bé đã rất nhanh nhạy trong việc sử dụng bản đồ và chỉ dẫn đội của mình đến đúng địa điểm.
⭐ Trong nhiệm vụ tiếp theo, các bé được yêu cầu tìm kiếm một số đồ vật bằng tiếng Anh, từ các mảnh ghép đến các đồ chơi. Các bé đã học được rất nhiều từ vựng mới và trải nghiệm thực tế trong việc sử dụng tiếng Anh.
⭐ Cuối cùng, các đội phải đọc bản đồ để tìm đường trở về Kids Club. Các bé đã học được kỹ năng quan trọng về định hướng và định vị, và đã thể hiện sự tự tin và khéo léo trong việc dẫn đường cho đội của mình.
⭐ Buổi ngoại khoá này đã giúp các bé phát triển các kỹ năng sống quan trọng và mang lại niềm vui và trải nghiệm bổ ích cho các bé.

—————————————————
⭐
Last weekend, Kids Club organized an exciting field trip for the children. The purpose of the program was to help the children develop their navigation, search, and English skills through various tasks.

⭐ The children were divided into teams to participate in different missions. In the first mission, the teams had to find their way to a rendezvous point located far away and unfamiliar. The children were very quick in using the map and guiding their team to the right location.
⭐ In the next mission, the children were required to search for various objects in English, from puzzle pieces to toys. The children learned a lot of new vocabulary and had a practical experience in using English.
⭐ Finally, the teams had to read the map to find their way back to Kids Club. The children learned important skills in orientation and positioning, and demonstrated confidence and dexterity in leading their team.
⭐ This field trip helped the children develop important life skills and brought joy and meaningful experiences for them.