CÁC BUỔI NGOẠI KHÓA CỦA VIETNAM KIDS CLUB LUÔN ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO CÁC BÉ

???? Vietnam Kids Club đặt hai tiêu chí chính khi đưa các bé ra ngoài: an toàn và kiến thức bổ ích. Trước buổi ngoại khoá, các bé cần đạt ít nhất 60% kiến thức qua kiểm tra tuần. Sự đảm bảo này giúp các bé tiếp thu đúng mức và sẵn sàng tham gia các hoạt động mới.
???? Buổi ngoại khoá không chỉ để vui chơi, mà còn đảm bảo an toàn cho các bé. Các trò chơi như ném bóng nước và liên hoàn được tổ chức cẩn thận, và nhân viên luôn giám sát và hỗ trợ các bé suốt quá trình tham gia.
???? Với sự kết hợp giữa an toàn và kiến thức bổ ích, Vietnam Kids Club mang lại trải nghiệm vui chơi thú vị và phát triển toàn diện cho các bé.
Ba mẹ có thể xem thêm một số hình ảnh ngoại khóa của các bé tại đây.
——————
???? Vietnam Kids Club sets two main criteria when taking children out: safety and useful knowledge. Before the extracurricular, the children need to achieve at least 60% knowledge through the weekly test. This assurance helps children to properly absorb and be ready to participate in new activities.
???? Extracurricular activities are not only for fun, but also for the safety of the children. Games such as water polo and juxtaposition are carefully organized, and staff supervise and support the children throughout their participation.
???? With a combination of safety and useful knowledge, Vietnam Kids Club brings an exciting play experience and comprehensive development for children.
———————
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub