CUỐI TUẦN VUI VẺ CÙNG – WEEKEND KIDS CLUB

???? Weekend English Club luôn tận dụng cuối tuần để tổ chức các buổi ngoại khoá đầy hứng khởi cho các bé. Đây không chỉ là cơ hội để áp dụng Tiếng Anh vào cuộc sống thực tế mà còn thúc đẩy giao tiếp với bạn bè quốc tế.
???? Các bé sẽ tham gia vào các hoạt động thực tế, tương tác với người nước ngoài và hòa mình vào môi trường đa dạng ngôn ngữ. Chúng tôi tin rằng việc gặp gỡ người khác quốc tịch không chỉ mở rộng tầm hiểu biết mà còn thúc đẩy lòng tự tin trong việc giao tiếp bằng Tiếng Anh.????????????
—————
???? Weekend English Club always takes advantage of the weekend to organize exciting extracurricular sessions for children. This is not only an opportunity to apply English in real life but also promote communication with international friends.
???? Children will participate in practical activities, interact with foreigners and immerse themselves in a linguistically diverse environment. We believe that meeting people of different nationalities not only broadens understanding but also promotes confidence in communicating in English.????????????
———————
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub