ENGLISH KIDS CLUB – HỖ TRỢ CÁC EM HỌC TỪ VỰNG VÀ GHI NHỚ QUA CÁC TRÒ CHƠI

???? Tại English Kids Club, chúng tôi hỗ trợ các em học từ vựng và ghi nhớ chúng thông qua phương pháp câu chuyện. Các em tự tạo nên cốt truyện về cuộc phỏng vấn hoặc thuyết trình diễn ra trong lớp. Bằng cách đặt từ vựng vào ngữ cảnh thực tế, các em kích hoạt tư duy sáng tạo và liên kết từ vựng với những trải nghiệm thực tế.
???? Việc sử dụng câu chuyện giúp các em hòa mình vào quá trình học, nâng cao khả năng nhớ và ứng dụng từ vựng trong cuộc sống hàng ngày.
???? Chúng tôi tin rằng việc học thông qua trải nghiệm thú vị sẽ giúp các em phát triển không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng giao tiếp và sự tự tin. ????????
—————
???? At English Kids Club, we help children learn vocabulary and memorize them through the story method. They make up their own story about the interview or presentation that takes place in class. By placing vocabulary in real-life context, children activate creative thinking and associate vocabulary with real-life experiences.
???? The use of stories helps children immerse themselves in the learning process, improve their ability to remember and apply vocabulary in daily life.
???? We believe that learning through enjoyable experiences will help children develop not only knowledge but also communication skills and confidence. ????????
———————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub
Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em và văn bản