ENGLISH KIDS CLUB LUÔN TẠO CHO CÁC BÉ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÂN THIỆN

????Tại English Kids Club, chúng tôi xây dựng một môi trường thân thiện, tạo cơ hội cho sự chia sẻ và học tập. Thông qua các trò chơi và bài tập nhóm, các bé không chỉ học từ vựng Tiếng Anh mà còn trao đổi ý kiến và học hỏi lẫn nhau.
???? Việc học qua nhóm giúp tạo ra không gian thú vị, nơi các bé dễ dàng hòa mình vào học tập và cùng nhau khám phá. Các bé học cách lắng nghe và thể hiện ý kiến, từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy nhóm.
———–
????At English Kids Club, we build a friendly environment, creating opportunities for sharing and learning. Through games and group exercises, children not only learn English vocabulary but also exchange ideas and learn from each other.
???? Group learning helps create an interesting space where children can easily immerse themselves in learning and explore together. Children learn to listen and express opinions, thereby developing communication skills and group thinking.
———————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub