ENGLISH KIDS CLUB, LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN CÁC CÁC BẠN NHỎ GIAO TIẾP VỚI NHAU BẰNG TIẾNG ANH

???? Tại English Kids Club, luôn tạo điều kiện cho các bạn nhỏ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, khám phá niềm vui trong việc sử dụng ngôn ngữ mới. Các hoạt động thú vị và trò chơi tương tác đẩy mạnh kỹ năng giao tiếp, giúp các bé tự tin và tự nhiên thể hiện ý kiến và ý tưởng.
???? English Kids Club cũng khuyến khích các bé giao tiếp với người nước ngoài trong các buổi ngoại khoá, giúp mở rộng hiểu biết và tự tin trong giao tiếp quốc tế. ????️????????
————-
???? At English Kids Club, always create conditions for children to communicate with each other in English, discover the joy in using new languages. Fun activities and interactive games promote communication skills, helping children confidently and spontaneously express opinions and ideas.
???? English Kids Club also encourages children to communicate with foreigners in extra-curricular activities, helping to expand their understanding and confidence in international communication. ️????????
———————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub