ENGLISH KIDS CLUB SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI ĐỂ GIÚP TRẺ NÓI VÀ LẮNG NGHE TIẾNG ANH MỘT CÁCH TỰ TIN

???? English Kids Club sử dụng các trò chơi để giúp trẻ nói và lắng nghe tiếng Anh một cách tự tin. English Kids Club cũng tạo ra các hoạt động nhóm như xây dựng câu chuyện và biểu diễn kịch để khuyến khích trẻ sử dụng từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ.
???? Ngoài ra, English Kids Club sử dụng hình ảnh, thẻ từ và trò chơi bằng ngôn ngữ tiếng Anh để tăng cường từ vựng và kỹ năng đọc.
???? Qua việc kết hợp học hỏi và giải trí, English Kids Club đã tạo ra một môi trường thân thiện và đáng yêu để trẻ em tiếp xúc và làm quen với tiếng Anh.
——————–
???? English Kids Club uses games to help children speak and listen to English confidently. English Kids Club also creates group activities such as story building and drama performances to encourage children to use vocabulary and language structures.
???? In addition, English Kids Club uses pictures, flashcards and games in the English language to enhance vocabulary and reading skills.
???? By combining learning and entertainment, English Kids Club has created a friendly and lovely environment for children to interact and get acquainted with English.
———————
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub