ENGLISH KIDS CLUB TẠO CHO CÁC BẠN NHỎ HỌC TẬP QUA CÁC TRÒ CHƠI VÀ NHỮNG BÀI HÁT VUI NHỘN

???? Tại English Kids Club, chúng tôi không ngừng khuyến khích và củng cố bài học của các bé một cách sáng tạo. Chúng tôi hiểu rằng việc áp dụng kiến thức vào thực tế là chìa khóa thành công.
???? Các trò chơi thông minh và những bản nhạc vui nhộn không chỉ giúp các bé vui chơi mà còn là cách tuyệt vời để bổ sung từ vựng mới và áp dụng mẫu câu đã học. Đặc biệt, các buổi tham gia ngoại khóa cuối tuần sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bé thể hiện kiến thức trong thực tế.
???? English Kids Club không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các bé phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo và tự tin trong mọi tình huống. ????????
————–
???? At English Kids Club, we constantly encourage and reinforce children’s learning in a creative way. We understand that putting knowledge into practice is the key to success.
???? Smart games and fun music not only keep kids entertained, but they’re also a great way to add new vocabulary and apply learned sentence patterns. In particular, weekend extracurricular sessions will be a great opportunity for children to demonstrate their knowledge in practice.
???? English Kids Club not only brings knowledge but also helps children develop communication skills, creative thinking and confidence in all situations. ????????
———————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub
Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'ENGLISH KIDS CLUB Thực hành giao tiếp qua các buổi ngoại khóa cuối tuần Bổ sung từ vựng qua các trò chơi @vietnamkidsclub'