HÃY CÙNG BÉ VƯỢT QUA TRỞ NGẠI TÂM LÝ

Khi trẻ đối mặt với áp lực học tập, việc hiểu và chăm sóc tâm lý của các em là vô cùng quan trọng để bé có thể vượt qua những khó khăn và phát triển một cách lành mạnh. Dưới đây là một số cách bạn có thể giúp hiểu và chăm sóc tâm lý của trẻ trong tình huống này:

1. Lắng nghe và thấu hiểu: Hãy dành thời gian để lắng nghe những cảm xúc và suy nghĩ mà trẻ chia sẻ với bạn về áp lực học tập. Hãy thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với những tâm sự của bé.

2. Khích lệ và tạo động lực: Hãy khuyến khích trẻ bằng cách gợi ý những mục tiêu nhỏ và hỗ trợ bé trong việc đạt được những thành công nhỏ. Tạo ra một môi trường khích lệ và động viên trẻ để bé không bị chán nản và tiếp tục cố gắng.

3. Tạo ra một lịch trình hợp lý: Hãy đảm bảo rằng trẻ có một lịch trình học tập hợp lý và cân nhắc giữa công việc học và thời gian nghỉ ngơi. Điều này giúp trẻ cảm thấy tổ chức, giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung.

4. Giúp trẻ xây dựng kỹ năng quản lý thời gian: Hãy dạy trẻ cách ưu tiên công việc và quản lý thời gian một cách hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích trẻ dành thời gian cho các hoạt động giải trí và thú vị để giảm bớt căng thẳng.

5. Không áp lực quá mức: Tránh đặt áp lực quá lớn lên trẻ và nhấn mạnh rằng điểm số không phải là thước đo duy nhất của thành công. Hãy tạo ra một môi trường học tập nới lỏng và khuyến khích trẻ khám phá, sáng tạo và học hỏi từ những thất bại.

———————

When children face academic pressure, understanding and taking care of their psychology is extremely important so that they can overcome difficulties and develop in a healthy way. Here are some ways you can help understand and take care of your child’s psychology in this situation:

1. Listen and understand: Take the time to listen to the feelings and thoughts your child shares with you about academic pressure. Show concern and respect for their concerns.

2. Encourage and Motivate: Encourage children by suggesting small goals and supporting them in achieving small successes. Create an environment that encourages and motivates children so they don’t get discouraged and keep trying.

3. Create a reasonable schedule: Make sure your child has a reasonable study schedule and balance between work and rest. This helps kids feel organized, reduces stress, and increases focus.

4. Help your kids build time management skills: Teach your kids how to prioritize work and manage time effectively. At the same time, encourage your child to make time for recreational and enjoyable activities to relieve stress.

5. Don’t put too much pressure: Avoid putting too much pressure on your child and emphasize that grades are not the only measure of success. Create a learning environment that relaxes and encourages children to explore, create, and learn from failures.