PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ QUA LỚP OIL PAINTING CLASS

???? Vẽ tranh là một hoạt động thú vị và sáng tạo, tạo cơ hội cho trẻ em để thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình. Khi tham gia vẽ tranh tại câu lạc bộ hè của Vietnam Kids Club các bé sẽ được chọn chủ đề yêu thích của mình, được tự do sáng tạo ra bức vẽ dựa trên khả năng cá nhân.
???? Ngoài ra các em còn được học thêm nhiều kiến thức về các loại hình vẽ khác nhau: vẽ màu nước, màu dầu, màu chì. Hiểu hơn về vật liệu vẽ tranh: cách chuẩn bị các bút chì màu, bút nước, màu nước, bút lông và giấy vẽ.
???? Tham gia vẽ tranh các bé không chỉ tạo ra một trải nghiệm sáng tạo mà còn thúc đẩy khả năng thể hiện và giao tiếp của trẻ em. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tạo ra kỷ niệm đáng nhớ và xây dựng cho bé khả năng tư duy sáng tạo từ bé.
—————-
???? Painting is a fun and creative activity that gives children an opportunity to showcase their talents and creativity. When participating in painting at Vietnam Kids Club’s summer club, children will be able to choose their favorite topics and be free to create drawings based on their individual abilities.
???? In addition, children also learn more about different types of drawings: watercolor, oil, pencil. Learn more about painting materials: how to prepare crayons, watercolor pens, watercolors, markers, and drawing paper.
???? Participating in children’s painting not only creates a creative experience, but also promotes children’s ability to express and communicate. This is also a great opportunity to create memorable memories and build your baby’s creative thinking ability from a young age.
—————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub