SKILL CLASS – TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

???????? ???? Qua trò chơi xếp gỗ, các bé không chỉ rèn luyện sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn, mà còn học cách làm việc cùng nhau và tôn trọng ý kiến của bạn đồng đội.
???? Các bé đã hiểu được thế nào là sự hợp tác, trao đổi ý tưởng, và sức mạnh của sự đồng lòng.
Ba mẹ có thể xem thêm một số hình ảnh của lớp Kỹ Năng tại đây.
———–
???????? ???? Through the puzzle game, children not only practice meticulousness and patience, but also learn to work together and respect the opinions of their teammates.
???? Children have learned about cooperation, the exchange of ideas, and the power of consensus.
———————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub