TẠI VIETNAM KIDS CLUB GIÚP TRẺ BIẾT CÁCH QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ SẮP XẾP GÓC HỌC TẬP CỦA MÌNH

???? Tại Vietnam Kid Club, các bé học cách xếp gọn sách vở, bài tập và đồ chơi. Họ học cách phân loại và sắp xếp đồ với thứ tự. Việc giữ gọn gàng góc học tập giúp các bé tìm kiếm vật dụng một cách dễ dàng và tập trung hơn vào việc học.
???? Thông qua hoạt động này, các bé hiểu rằng việc giữ gìn môi trường sạch sẽ và gọn gàng là trách nhiệm của mỗi người. Trẻ cũng học cách làm việc nhóm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình dọn dẹp.
Ba mẹ có thể xem thêm một số hình ảnh của các lớp Kỹ Năng khác tại đây.
——————
???? At Vietnam Kid Club, children learn to organize books, exercises and toys. They learn to sort and put things in order. Keeping the study corner tidy helps children find things easily and focus more on learning.
???? Through this activity, the children understand that keeping the environment clean and tidy is everyone’s responsibility. Children also learn to work in groups, share and support each other during the cleaning process.
———————
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub