VIETNAM KIDS CLUB – CÙNG BÉ PHÁT TRIỂN

✔️ Kids Club luôn đồng hành cùng các bé trong việc phát triển toàn diện không chỉ qua các hoạt động học tập mà còn qua các hoạt động thực hành vô cùng thú vị. Bé có thể tham gia vào các hoạt động sáng tạo như vẽ tường, tô túi tote hoặc các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng. Nhờ đó, bé có thể phát huy khả năng sáng tạo, tính tình hướng ngoại và trách nhiệm xã hội của mình.
————————————————
⭐ At Kids Club, we accompany children in their comprehensive development not only through traditional academic activities but also through hands-on and fun activities. Children can participate in creative activities such as wall painting, tote bag decoration or volunteer work to help the community. This way, children can develop their creativity, outgoing personality and social responsibility.