VUI HỌC TIẾNG ANH CUỐI TUẦN – WEEKEND ENGLISH CLUB

???? Vietnam Kids Club hiểu rằng việc đảm bảo con có cơ hội học tiếng Anh và phát triển toàn diện trong một môi trường vừa chơi vừa học luôn là ưu tư hàng đầu của cha mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn có thể làm cho việc đưa đón con mỗi ngày trở nên khó khăn.
???? Chính vì lý do đó, chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình “Weekend English Club” dành cho trẻ từ 8-12 tuổi. Tham gia vào chương trình, các con sẽ được học Tiếng Anh một cách thú vị và hiệu quả vào các ngày cuối tuần. Chương trình bao gồm các tiết học, cơ hội thực hành giao tiếp tự nhiên, và các hoạt động ngoại khoá để phát triển kỹ năng xã hội và tư duy sáng tạo.
———–
???? Vietnam Kids Club understands that ensuring children have the opportunity to learn English and develop comprehensively in a learning environment is always a top priority for parents. However, a busy life can make picking up and dropping off children every day difficult.
???? For that reason, we are proud to introduce the “Weekend English Club” program for children from 8-12 years old. Participating in the program, children will learn English in an interesting and effective way on weekends. The program includes classes, opportunities to practice natural communication, and extracurricular activities to develop social skills and creative thinking.
———————
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub