VIETNAM KIDS CLUB KHAI GIẢNG LỚP “NGOẠI KHÓA VUI HỌC TIẾNG ANH”

???? Vietnam Kids Club rất vui thông báo về khai giảng lớp “NGOẠI KHÓA VUI HỌC TIẾNG ANH” vào mỗi thứ 7 và Chủ Nhật từ 15:00 đến 18:00. Chương trình ngoại khóa này đã được thiết kế nhằm giúp các bé bổ sung từ vựng, thực hành mẫu câu và cải thiện kỹ năng đọc và viết tiếng Anh.
???? Tại buổi “NGOẠI KHÓA VUI HỌC TIẾNG ANH” của Vietnam Kids Club, chúng tôi sẽ mang đến một môi trường học tập vui nhộn và hiệu quả cho các em. Các bé sẽ được tham gia vào những hoạt động sáng tạo và thú vị, giúp các em tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện.
???? Bên cạnh việc cung cấp cho các em kiến thức tiếng Anh, chúng tôi cũng trang bị thức ăn và nước uống cho các bé trong suốt thời gian tham gia ngoại khóa. Điều này giúp đảm bảo rằng các em sẽ có đủ năng lượng để tham gia vào các hoạt động học tập và vui chơi.
Phụ huynh tham khảo thêm về lớp học Tiếng Anh tại đây.
—————-
???? Vietnam Kids Club is very pleased to announce the opening of the “ENGLISH LEARNING COURSE” class every Saturday and Sunday from 15:00 to 18:00. This extracurricular program has been designed to help children add vocabulary, practice sentence patterns and improve their English reading and writing skills.
???? At the “ENGLISH LEARNING COURSE” session of Vietnam Kids Club, we will provide a fun and effective learning environment for the children. Children will be involved in creative and interesting activities that will help them approach English naturally and develop comprehensive language skills.
???? Besides providing the children with English knowledge, we also provide food and water for the children during their extracurricular activities. This helps ensure that children have enough energy to participate in learning and play activities.
———————
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub